Investeringssparkonto

Allt du vill veta om ISK

ISK - Den bästa sparformen för privatpersoner

Investeringssparkonto (ISK) är en förenklad sparform för privatpersoners ägande av aktier, fonder och andra finansiella produkter. Innehavaren av ett ISK äger själv kontots aktier till skillnad mot exempelvis en kapitalförsäkring. Ett ISK beskattas genom en årlig skatt som beräknas på kontots värde (istället för varje enskild affär) samt statslåneräntan, vilket underlättar deklarationen och håller skatten låg.

Utdelningar och kapitalvinster är därför också skattefria (normalt sett), vilket gör det till en fördelaktig sparform för de flesta privatpersoner, framförallt om man har utdelningsaktier med hög direktavkastning. Juridiska personer kan inte inneha ett ISK konto, vilket innebär att företag inte kan öppna ett ISK.

Komma igång och öppna ISK

Att öppna ett ISK konto är enkelt gjort och kostar i regel inget i varken årlig avgift eller startavgift. Alla stora banker erbjuder möjligheten att investera i ett ISK och skillnaderna är oftast relativt små vid en första anblick. Det man ska fundera över är dock dels courtageavgiften (kostnaden för köp och sälj) samt hur väl deras tjänst fungerar.

Det finns några nätmäklare såsom Avanza och Nordnet som är specialiserade på just aktie- och fondhandel som är att rekommendera. Speciellt om man är nybörjare och har mindre summor erbjuder dessa gratis handel och har flera tjänster för att hjälpa en att komma igång.

Både Nordnet och Avanza har dessutom välutvecklade plattformar där man får bra överblick och även kan följa allt smidigt i en app. Kika på vår fullständiga jämförelse mellan Nordnet och Avanza för att se vad som passar dig bäst.

4/5

Ett bra alternativ för nybörjaren på aktier, med ett bra forum där man kan lära sig av andra och gratis handel upp till 80 000 SEK!

5/5

Utsedd till årets bank och mest nöjda sparkunder 9 år i rad. Har en fantastisk app & kundtjänst. Gratis handel upp till 50 000 SEK!

Varför man ska välja ISK konto

Som alltid finns det fördelar och nackdelar med att spara i ISK. I slutändan är det dock fler fördelar än nackdelar som vi ser det.

Fördelar

 • Förenklad deklaration​

Eftersom investeringssparkonton schablonbeskattas slipper man beräkna skatt för varje enskild aktieförsäljning.

 • Skattefria utdelningar

Om du äger aktier via ett ISK så sker ingen beskattning på utdelningen. Undantag kan dock ske för utdelningen från utländska aktier.

 • Ingen skatt vid aktieförsäljning

Skatten för ISK konto har varit fördelaktigt låg under de senaste åren och är framförallt fördelaktig om börsen går upp och räntan är låg. Det går också att kvitta schablonintäkten mot utgifter under kapitalinkomster i deklarationen.

 • Du äger dina innehav och har rösträtt vid årsstämman

Du själv står som direkt ägare i en ISK och behåller därför din rösträtt vid årsstämman, till skillnad mot hur en kapitalförsäkring fungerar.

 • Fördelaktigt för barnsparande

Minderåriga (dvs. barn) kan ha ISK vilket är särskilt bra när det ofta är en lång tidshorisont på sparandet.

 • Möjlighet att belåna dina värdepapper

Hos flera banker går det att använda din ISK som säkerhet vid lån och du kan får ett kreditutrymme på ditt kreditkort utifrån dess värde.

 • ISK omfattas av Insättningsgarantin

Den statliga insättningsgaranting och investerarskyddet gäller för ISK, vilket innebär att upp till 950 000 SEK är skyddat om banken som du använder går i konkurs. Om det sker så får du ersättning från Riksgälden utbetald inom 7 dagar från det att banken försatts i konkurs.

 • Ingen inlåsning

Det finns ingen bindningstid, utan du kan närsomhelst ta ut dina pengar ditt konto.

 • Kostnadsfritt att öppna ISK

Att öppna ett konto är gratis hos de flest banker och flera erbjuder gratis handel om man har under ett visst belopp så att man enkelt kan komma igång. 

Nackdelar

 • Inte möjligt att göra avdrag vid enskilda förlustaffärer

Man kan inte göra avdrag för förlustaffärer i ett ISK som i en vanlig aktie och fonddepå (där man kvittar förluster mot vinster). Dock kan man kvitta schablonintäkten mot andra kapitalförluster i deklarationen.

 • Skatt även vid negativ avkastning

Eftersom skatten beräknas på värdet på ditt ISK så kommer du betala skatt oavsett hur din portfölj går.

 • Endast för privatpersoner

Företag kan ej äga ISK, utan det passar framförallt vanliga investerare som vill förenkla sitt sparande i aktier och fonder.

 • Vissa begränsningar i utbudet av värdepapper

På ett ISK kan man inte handla med onoterade innehav eller blanka aktier, men alla “vanliga” aktier och fonder finns att handla som på ett aktiekonto.

ISK jämfört med en kapitalförsäkring

Som man hör på namnet är en kapitalförsäkring ett sparande via en försäkring. Det innebär att de innehav av aktier och fonder som finns i försäkringen ägs av försäkringsbolaget istället för dig som privatperson. Därför kan man inte rösta vid årsstämman eller vara delaktig i företaget när man använder en KF istället för ett ISK konto. Eftersom bolaget och inte du som privatperson står som ägare av värdepapperna har du inte heller samma investerarskydd och insättningsgaranti som du har i en ISK. En kapitalförsäkring kan också vara bunden i tid och ha vissa fasta avgifter så kolla noga på villkoren. 

Kostnadsmässigt är det ingen större skillnad mellan ISK och kapitalförsäkring då båda utgår från statslåneräntan och schablonbeskattas. Att det schablonbeskattas innebär att skatten räknas på hela din tillgång med en fast procentsats istället för din vinst. Det innebär att du betalar skatt oavsett om du går plus eller minus på dina affärer men att det blir lägre ju mer vinst du gör. 

Slutsats: Det är små skillnader, men ISK är att rekommendera för de allra flesta privatpersoner. Om man vill investera via ett företag är dock kapitalförsäkring att föredra. Du kan läsa mer om skillnaderna i vår jämförelse av isk och kf här.