Investeringssparkonto eller kapitalförsäkring

ISK eller KF:
Skillnader och vad man ska välja

Lär dig skillnaderna mellan ISK och KF för att göra rätt val när du ska börja investera.

Välja mellan isk och KF

Disclaimer

Att investera i finansiella instrument innebär alltid en risk. Instrumenten kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen information på sidan är en rekommendation. Sidan innehåller annonslänkar till samarbetspartners.

Välja mellan ISK och KF

På många sätt är investeringssparkonto och kapitalförsäkring lika, och båda bra alternativ för att spara långsiktigt i aktier och fonder. Detta eftersom utdelningar är skattefria, man slipper krångliga deklarationer och börsen historiskt gett positiv avkastning som är större än skattekostnaderna. Det finns dock en del mindre skillnader som man bör hålla koll på och som vi går igenom nedan (jämförelsetabell finns längst ned på sidan).

Skillnader mellan ISK och KF

Eftersom skillnaderna är små spelar det oftast inte så stor roll vilken sparform man väljer. Det finns såklart vissa omständigheter som gör det viktigt att välja rätt. Om man är utlandsboende eller vill investera via sitt företag bör man välja Kapitalförsäkring. Om man äger utländska aktier med utdelning så finns det också en fördel med att man har aktierna i en Kapitalförsäkring för att man ska slippa källskatten på 15%. 

Maximera ditt sparande genom att ha både KF och ISK

Vi rekommenderar att öppna ett ISK eftersom det är lättast, men det finns inget som stoppar en från att ha både ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring. Har man det dessutom i två olika banker så kan man också maximera fördelarna och minska sina kostnader för skatt och courtage. Här kan du jämföra ISK mellan olika banker. 

Du kan med andra ha ett ISK hos Avanza och handla svenska aktier till 0 kr i courtage (så länge du har under 50 000 kr) och sedan en KF hos Nordnet där du köper amerikanska, norska och och andra utländska aktier till bästa villkor för det. Man kan såklart också ha ett ISK och KF på samma bank, men man behöver inte känna sig bunden i våra ögon.

Viktiga skillnader mellan ISK och KF

Nedan går vi igenom några av de skillnader som finns mellan ISK och KF.

Skatten beräknas och betalas lite annorlunda beroende på om du har ISK eller KF

Du har inte rösträtt i en KF eftersom du tekniskt sett inte äger dina värdepapper

Företag och utlandsboende kan inte ha ett ISK, utan endast svenska privatpersoner.

Utdelningen för utländska aktier är fördelaktig i KF där man får tillbaka källskatten

Skattekostnader

Skatten på ISK och KF är nästintill samma

Både KF och ISK schablonbeskattas utifrån statslåneräntan och är fördelaktig kostnadsmässigt mot ett vanligt aktiekonto (så länge du inte förlorar pengar). I båda fallen slipper man därför att deklarera varje affär och skatta på utdelningen, vilket är en stor fördel även om man är en vanlig småsparare. 

Man betalar dock skatt på kapitalet, vilket innebär att det inte spelar någon roll om dina tillgångar ökat eller minskat i värde, du kommer alltid betala skatt. Skatten påminner om varandra, men den beräknas lite olika för respektive fall:

Liten skillnad i skatt mellan ISK och KF
ISK har möjlighet att kvitta mot förlust, KF är bättre om du får utländsk utdelning. I övrigt liten påverkan. 

Skatt för ISK

Varje kvartal stämmer man av värdet på din ISK för att sedan i slutet av året beräkna ett snitt som tillsammans med dina insättningar under året blir det som man beräknar skatten utifrån. 

Värdet på din depå för resp. kvartal / 4 + summan av dina insättningar = Kapitalunderlag

Skatt för KF

För KF tittar man istället på värdet av din depå 1 januari och sedan på de insättningar du gör under året. Första halvåret räknas 100% av insättningars värde, andra halvåret räknar man bara med 50%.

Ingående värde 1 januari + alla insättningarna första halvåret + hälften av insättningarna andra halvåret = Kapitalunderlag

Hur skatten skiljer sig mellan ISK och KF

Kapitalunderlaget multipliceras sedan med schablonavkastningen (Statslåneräntan + 1%) för att få fram din schablonintäkt. Sedan 2016 är dock schablonavkastningen minst 1,25%. Kapitalunderlag * schablonavkastningen = Schablonintäkt

Din slutgiltiga skattesats är sedan 30% (vanlig kapitalskatt) på schablonintäkten som beräknas i samband med deklarationen, vilket innebär att skatten landar på ungefär 0,45% (2019).

En potentiellt viktig skillnad är dock att beskattningen för KF sker i försäkringen istället för i deklarationen, vilket gör att du inte kan kvitta mot andra kapitalförluster samt att skatten debiteras kvartalsvis från din försäkring. Det kan göra rätt stor skillnad om du har andra tillgångar, exempelvis om du säljer ditt hus eller har en vanlig aktiedepå som du vill kvitta förluster mot. Eftersom skattebetalningen sker av försäkringsbolaget innebär det också att du kan behöva lägga in pengar i kapitalförsäkringen eller sälja innehav för att betala skatten.

Rösträtt & ägarförmåner

Ägande och rösträtt skiljer sig mellan ISK och KF

Även om du står som ägare till din aktiedepå, så är det skillnad i vem som äger aktierna i respektive typ av konto. För ett ISK är det kontoinnehavaren (dvs. du) som står som direkt ägare av tillgångarna (aktier eller fonder). I en KF äger du försäkringen, men försäkringsgivaren (dvs. bolaget du har kapitalförsäkringen hos) äger formellt tillgångarna i dem. 

Viss skillnad i rösträtt och ägarförmåner mellan ISK och KF

Fördel ISK eftersom du där har rösträtt och äger dina aktier.

Vad skillnaden innebär för dig

Man kan tycka att det inte spelar så stor roll, men det har vissa praktiska betydelser. Eftersom ägaren till aktier har rätt att delta i årsstämmor och rösta om ex. uppköp eller andra beslut påverkar vad du väljer för form av sparande också dina möjligheter.

Om du äger dina aktier i en KF har du alltså inte rätt att delta på bolagsstämmor eller möjlighet att rösta. Du ger alltså bort vissa av de rättigheter som du borde ha som aktieägare. Vissa företag (ex. Skistar och LVHM) har ytterligare förmåner såsom rabatt och inbjudan till events som du också kan gå miste om. 

Ägandeskap för Utlandsboende & barn

ISK kan inte ägas av ett företag eller utlandsboende

Ett ISK måste ägas av en fysisk person som är boende i Sverige. Det innebär att om man har ett företag kan man inte använda sig av ett ISK (men KF går bra). Det kan också bara var EN person som står som ägare till ett ISK, så att samäga med sin sambo, förälder eller kompanjon går därför inte heller rent juridiskt. 

Så om man vill samäga aktier eller är utlandsboende så kan KF vara det bättre valet.

Viss skillnad i ägandeskap mellan ISK och KF
Beror på vem du är och vilket syfte du har med ditt sparande, men fördel KF som har fler valmöjligheter.

Spara till barn fungerar olika

Att spara till sina barn eller barnbarn går bra oavsett sparform. Om du väljer ISK kan du spara antingen i barnens namn eller att sätta upp ett separat ISK på ditt egna konto. Ska man öppna i barnens namn måste alla vårdnadshavarna signera avtalet och det går över automatiskt i barnets ägo när hen fyller 18 år. 

Fram tills dess är vårdnadshavaren den som förfogar över kontot. Det går spara i KF till sina barn också, då man sätter upp barnet som förmånstagare och en tidpunkt för överlåtelse (det kan dock medföra vissa extra kostnader). Läs mer om hur det funkar med barnspar.

Slutligen kan man även konstatera att ISK är en sparform speciellt framtagen för att underlätta för småsparare att investera i aktier och fonder, medan KF är en försäkringsprodukt.

För ISK gäller vanlig arvsrätt vid dödsbo

Vid ett dödsbo så skiljer sig ISK och KF. Ett ISK är enkelt, där gäller vanliga lagar och barn har som alltid rätt till anspråk på tillgångarna. För en KF beror det dock på vem som är förmånstagare, så där kan man styra mer vilket såklart kan vara bra och dåligt. Bra om man vill ha mer kontroll eller kringgå arvsrätten, men dåligt då det kan uppstå konflikter mellan de efterlevande. 

Vad man kan köpa

Aktier, fonder och andra värdepapper

Oavsett vad du väljer kommer du kunna handla med aktier och fonder. Vi nyemissioner eller IPOs kan det vara begränsningar i vilket konto man kan teckna via, men de skiljer sig i fall till fall.

Liten skillnad i vad man kan köpa mellan ISK och KF
Har du utländska aktier med utdelning kan det vara fördelaktigt med KF.

Aktier i ISK och KF

Det finns inga begränsningar i vad du kan köpa för aktier i varken KF eller ISK. Det är snarare banken som isåfall satt begränsningar vilka marknader du har tillgång till. Du kan köpa såväl Nordea som Swedbank, eller Apple som Amazon, såväl amerikanska, norska eller finska aktier.

Om det är utländska aktier så ska man dock ha koll på om de ger utdelning eftersom det kan vara lite krångligt med källskatten (som vanligtvis är 15%). Då är det oftast bättre med KF.

För andra utdelningsaktier så fungerar det som vanligt med ingen skatt på utdelning. 

Fonder i ISK och KF

Det finns inga begränsningar i vad du kan köpa för fonder i varken KF eller ISK. Det är snarare banken som isåfall satt begränsningar vilka fonder du har tillgång till. 

Nyemissioner och IPOs

När vissa aktier lanseras på börsen kan man teckna att man vill köpa vid introduktionen. Beroende på vilken aktie och bank det är kan det finnas begränsningar i vilka konton man kan använda. När aktien välj börjat säljas är det dock fritt fram att köpa oavsett konto. 

Handla ETF:er, certifikat och hävstång i ISK och KF

ETF (Exchange Traded Fund) är en fond som handlas precis som vanliga aktier och fonder. Värdet baseras på en underliggande tillgång, till exempel en råvara (som guld), ett index (som Stockholmsbörsen) eller en valuta (som euro), vilket gör att priset följer utvecklingen på den produkten. Många gånger kan man handla Bull eller Bear certifikat, vilket är antingen om man tror att den ska gå upp eller ned. Man kan även handla med hävstång, vilket innebär att ETF:ens utveckling blir 2, 3 eller 10 gånger så stor.

Precis som för aktier och fonder så är det inga problem att handla ETF:er i varken ISK eller KF. 

”ISK är en sparform speciellt framtagen för att underlätta för småsparare att investera i aktier och fonder”

Slutligen kan man även konstatera att ISK är framtagen enligt beslut av riksdagen för att stimulera sparandet i aktier och fonder utan att den enskilda spararen drabbas av krångliga deklarationsregler. Vill man göra det lätt för sig som nybörjare på aktier och fonder så är det nog lättast att bara öppna ett ISK.

Jämförelsetabell för ISK och KF

 

Investeringssparkonto (ISK)

Kapitalförsäkring (KF)

Är det några avgifter?

Nej, endast courtage

Oftast inte mer än courtage, men kolla noga

Kan man ha det som utlandsboende?

Nej

Ja

Kan man ha det som företag?

Nej

Ja

Kan man äga det tillsammans med sin partner?

Nej

Via bolag ja, men endast en ägare kan stå på en KF

Kan man spara till sina barn?

Ja

Ja

Vad händer vid arv/dödsbo?

Vanlig arvsrätt/lagar tillämpas då det är en tillgång som personen innehar.

Förmånstagaren tar över fodran mot försäkringsbolaget då man i praktiken inte äger tillgångarna.

Hur beräknas skatten?

Schablonbeskattas 

Schablonbeskattas

Vem äger värdepapperna?

Du

Försäkringsbolaget

Har man rösträtt?

Ja

Nej

Kan man belåna sin depå?

Ja

Ja

Redo att börja spara? Avanza hjälper dig att smidigt komma igång!

Du kan också jämföra olika aktiekonton och hitta det bästa för dig.

5/5

Vi Rekommenderar!

Avanza är en av Sveriges bästa banker med hög kundnöjdhet, låga avgifter och en väldigt bra app & hemsida.