Skatt på ISK

Varje år behöver du betala skatt på ditt ISK. Detta sker genom en så kallad schablonskatt, vilket innebär att du betalar en viss procent på det totala värdet istället för på vinsten.

All skatt beräknas av banken och kommer finnas förtryckt i din deklaration, så du behöver inte oroa dig för att göra fel på samma sätt som med en vanlig aktiedepå.

Hur skatten fungerar för investeringssparkonto

Hur mycket skatt du behöver betala på ditt ISK grundar sig därför på två delar: värdet på ditt kapital (vilket kallas kapitalunderlag) och statslåneräntan som skattesatsen grundar sig på.

Kapitalunderlag

Eftersom värdet på ditt kapital kommer förändras under året så tar man ett snitt genom att titta på värdet vid slutet av varje kvartal. För att beräkna värdet på ditt kapital kan du därför lägga ihop värdet på ditt ISK sista dagen i varje kvartal (mars, juni, september & december) och dela med fyra för att få snittet.

Man lägger även på varje insättning som gjorts och värdepapper som flyttats in på kontot, så man inte kan fuska genom att ta ut hela beloppet innan kontrolldagen.

Statslåneräntan

Det andra som avgör din skatt på ISK kontot är statslåneräntan den 30:e november föregående år, till vilket man adderar 1 procentenhet (0,75 tidigare). Det finns också ett minimumvärde på 1,25.

Genom att multiplicera kapitalunderlaget med värdet får man fram schablonintäkten som man sedan betalar 30% skatt på precis som vanligt för inkomst av kapital. Totalt blir skattesatsen (2023) 0,882%.

När dras skatten på ett ISK?

Skatten på ett ISK dras inte någonstans ifrån utan dyker upp förtryckt i din vanliga inkomstdeklaration som en intäkt under inkomst av kapital.

Du behöver alltså bara invänta deklarationen (som brukar komma i mars/april) och sedan kontrollera så det din bank skickat in stämmer. Om du behöver betala någon skatt beror sedan på alla annan skatt du betalt, ex. räntekostnader eller andra kostnader.

TIPS! Om du ska öppna en ISK och sätta in en större summa pengar kan det vara värt att vänta in årsskiftet så att man inte behöver skatta ett extra år. Skatten blir relativt liten oavsett, men det är onödigt att betala mer än nödvändigt.

Beräkna skatten på ditt ISK

1. Beräkna kapitalunderlag:
Räkna fram det totala värdet på ditt ISK konto under ett år genom att lägga ihop värdet det sista datumet i varje kvartal samt alla insättning. (Kvartal1 + Kvartal2 + Kvartal3 + Kvartal4 + insättningar). Dela med 4 för att få fram snittet, så har du beräknat ditt kapitalunderlaget.

2. Beräkna schablonintäkten:
Multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan + 1 procentenhet för att få fram schablonintäkten. 2023 blir det 2,94% eftersom statslåneräntan 2023 är 1,94%, men det finns ett minimumvärde på 1,25% så det blir aldrig lägre än det. Multiplicera alltså med 0,0294 för att beräkna schablonintäkten.

3. Slutgiltig skatt:
Multiplicera schablonintäkten med 0,3 (30%) för att få fram den slutgiltiga skatten. Du betalar alltså 0,882% av ditt totala värde på kontot i skatt.

Räkneexempel för skatt på ISK

Du har i slutet av mars 100 000 kr på ditt ISK. Därefter stiger det till 110 000 kr till sista juni, 120 000 till sista september för att slutligen gå ner till 110 000 kr igen sista. Summan av alla värdena blir 440 000 (100 000 + 110 000 + 120 000 + 110 000).

Du har också överfört 10 000 kr i augusti till ditt konto, vilket vi adderar så du har summan 450 000 kr.

  • Räkna ut kapitalunderlaget
    Dela summan på 4 för att få fram snittet: 450 000 / 4 = 112 500 kr
  • Räkna fram schablonintäkten
    Multiplicera kapitalunderlaget med skattesatsen (2023: 2,94%): 112500 * 0,0294 = 3307,5 kr
  • Räkna fram slutgiltligt skatt för ISK:
    Multiplicera schablonintäkten med 0,3 (30% skatt på inkomst av kapital) för att få fram skatten: 3307,5 * 0,3 = 992,25 kr

Du kan också ta kapitalunderlaget och multiplicera direkt med skattesatsen: 112 500 * 0,00882 = 992,25 kr

Skatt 2021 för ISK: 0,375%

2021 blir skatten på ISK 0,375%. För att räkna ut din skatt för 2021 ska du alltså ta 0,00375 gånger ditt kapitalunderlag.

Skatt 2022 för ISK: 0,375%

2022 blir skatten 0,375%. För att räkna ut din skatt för 2022 ska du alltså ta 0,00375 gånger ditt kapitalunderlag.

Skatt 2023 för ISK: 0,882%

2023 blir skatten 0,375%. För att räkna ut din skatt för 2023 ska du alltså ta 0,00882 gånger ditt kapitalunderlag.

Skatt på en miljon

Skatten för 2022 blir i slutändan 0,375%, vilket innebär att om du ha haft 1 miljon på ditt konto i snitt under året så kommer du betala 3 750 kr.

För 2023 kommer den öka och du kommer betala 8 820 kr för varje miljon du har på ditt konto.

Skatt på utdelning

Utdelning skiljer sig också från ett vanligt aktiekonto. På ett vanligt konto hade du varit tvungen att betala 30% i vinst på utdelningen enligt normal skatt på kapitalinkomst. 

Utdelning svenska aktier

Utdelningen som du får på ett ISK är däremot helt skattefritt eftersom det inte räknas med i kapitalunderlaget som du schablonbeskattas för. Så istället för att betala 30% så betalar du 0%, vilket ger en enorm effekt över tid.

Om du har kvar pengarna på kontot en längre tid (över kvartalsskiften) så kommer de dock att bli en del av värdet på din depå och då börjar du skatta på dem. Även om det är marginellt mycket som skatten landar på, så är det bästa är att återinvestera eller ta ut dem direkt. 

Utdelning utländska aktier

Vad gäller utländska aktier dras det källskatt, dvs. den skatt som dras på utdelningen och tillfaller det land som företaget är i. Källskatten är 15% och dras vid utdelningen, men den avräknas automatisk vid deklarationen. Du får alltså tillbaka dem pengarna senare. Skatt på utdelning är en av skillnaderna mellan ISK och KF

Det som man kan kolla lite extra på är dock om man har större ränteutgifter än kapitalinkomst, någon som kan vara fallet om man ha bolån. I de fallen får man nämligen inte göra större avdrag än 500kr, utan tvingas sedan betala de 15% som vanligt. Så om man äger utländska aktier i ISK och samtidigt har stora räntekostnader från ex. Bolån, så kan det vara värt att istället ha en kapitalförsäkring. 

Avdrag vid deklaration av ISK

Det är inte möjligt att göra avdrag för förluster som du gör på ditt investeringssparkonto när du deklarerar. Andra typer av avgifter och kostnader som är kopplade till ditt sparande på ett ISK är inte heller avdragsgilla.

Det som däremot är möjligt att göra är att kvitta bort schablonintäkten mot ränteutgifter. Har du inga ränteutgifter som du kan kvitta mot kan du kvitta den mot 70% av en kapitalförlust (ex. aktier eller andra värdepapper). Kvittningen sker vanligtvis automatiskt i deklarationen men det kan vara bra att se över. Läs mer på skatteverket

Ta ut pengar från ISK

När får man ta ut pengar från ISK?

Det finns inga begränsningar kring när eller hur du får ta ut, sätta in eller flytta pengar från och till ditt ISK. Inga banker som vi jämfört har avgifter för att du tar ut eller sätter in pengar, däremot kan det vara lite olika om du väljer att flytta ditt ISK till en annan bank.

Ta ut pengar från ISK för att undvika skatt

Det som däremot är viktigt att tänka på är hur uttag och insättningar påverkar din skatt. Eftersom ISK schablonbeskattas kommer även pengar som inte är investerade i aktier eller fonder att beskattas när de ligger på ditt ISK konto.

Så om du satt in kontanter och sedan inte rör dem så kommer de fortsättningsvis beskattas varje år även om du inte rör dem. Därför är det inte bra att ha kontanter liggandes om du inte tänker investera dem under det närmsta året. 

När man ska sätta in eller ta ut pengar från sitt ISK för att slippa skatt

Eftersom man kontrollerar ISK kvartalsvis ska du undvika att sätta in pengar precis innan kvartalsskiften. Undvik alltså att sätta in pengar precis innan 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december för att inte få en extra liten skatt. 

På samma sätt bör du även fundera på när du ska ta ut pengar från ISK konto. Om du inte tänkt använda det under resten av året så kan du såklart ta ut det direkt. Man ska även ha koll på att man beskattas på varje insättning för att undvika skattefusk, så om du tänkt köpa aktier eller fonder under senare del av året så kan du lika gärna ha det kvar på kontot. 

Att ha kontanter på sitt ISK 

Varför skulle man då ha kontanter på sitt ISK överhuvudtaget? Om man inte tänkt använda det den närmsta tiden gör man bäst i att plocka ut dem för att undvika skatt, men det finns såklart flera anledningar till varför det är som det är. Man kanske precis sålt aktier, fått utdelning eller har en buffert som man vill investera när man får en dipp i priset på en viss aktie. 

För 2022 är skatten på investeringssparkonto 0,375%. Det innebär att om du har 10 000 kr i kontanter liggandes på ditt ISK under hela året så kommer du betala 37 kr i skatt (10000*0,00375=37,5).

Det är med andra ord väldigt lite pengar för de flesta, men det är klart att man inte vill betala mer än man måste. Har man 1 miljon så betalar man istället 3 750kr per år, men från 2023 så är det 8 820 kr vilket är mer än en dubbling.

Ligger det under 10 år har du plötsligt betalt 37 500 kr i skatt till ingen nytta. Detsamma gäller när man tittar på courtage – över tid kan det skilja rätt mycket mellan det bästa ISK kontot och ett dyrare.