Bästa fondroboten 2021: Lysa, Opti eller Avanza

På denna sida jämför vi olika fondrobotar som hjälper till att automatisera ditt sparande i fonder och aktier. Vi går igenom hur de fungerar, vilka avgifter de tar, skillnader och ger slutligen vårt omdöme för den bästa fondroboten.

jämför fondrobotar

Att investera i finansiella instrument innebär alltid en risk. Din investering kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen information på sidan är att betrakta som finansiell rådgivning. Sidan innehåller annonslänkar till samarbetspartners.

Vad är en fondrobot och hur fungerar det?

När man börjar investera i fonder och aktier så är vi alla lite nervösa. Det rör sig ju om ens besparingar och man vill ju inte göra fel. Vilka fonder ska man köpa egentligen? Det är inte helt lätt när man aldrig gjort det förut.

Det är här en fondrobot (även kallat sparrobot eller robotrådgivare) kommer in i bilden. Tanken är att man ska få hjälp att automatiskt få ett bra sparande anpassat efter din ekonomi och situation. Det kan vara att man själv inte är särskilt intresserad eller insatt, eller helt enkelt ser det som ett stabilare sätt att få en bra avkastning.

Topplistan av fondrobotar 2021

5/5

Billigast & bäst i test!

Lysa har den klart lägsta avgiften och samtidigt en väldigt hög kundnöjdhet. Det är enkelt och smidigt att investera och följa utvecklingen. 

4.5/5

Bäst helhet

Om du redan har ett konto på Avanza så fungerar deras Autospar lika bra som övriga konkurrenter, och du får många kringtjänster på köpet.

4/5

Diversifierar mer

Opti invessterar bredast med både aktier, räntor och råvaror, allt i en smidig app. Man ligger dock något högre i avgift.

Avgifter för en fondrobot

Som alltid när det kommer till ett långsiktigt sparande är det viktig att ha koll på avgifterna. Ränta-på-ränta effekten som gör att dina pengar växer gäller även på avgifter och andra kostnader som gör att du inte får ut lika mycket i slutändan. 

När det kommer till finansbranschen brukar det alltid vara lite svårt att få en exakt uppgift om vad saker kostar eftersom det oftast är flera olika avgifter och villkor som spelar in. Ju mer du sparar desto lägre brukar avgiften bli och du har kanske olika avgifter för olika typer av marknader och fonder. 

Lysa avgift
Lysa jämför här hur deras avgift står sig mot en något högre avgift såväl som att investera utan avgift. Om du investerar 100.000 kr i 30 år till 7% avkastning kommer skillnaden bli nästan 100.000 kr i slutändan mellan Lysa och ett annat alternativ. Man utgår då såklart att de olika alternativen presterar samma avkastning vilket såklart inte behöver vara fallet.

Vilken fondrobot är billigast?

För fondrobotar är det ganska transparent och man kan dela upp kostnaden i tre delar: det du betalar för själva tjänsten (förvaltningsavgift), det som en fond tar i avgift (fondavgift) och sedan kostnaden för att genomföra själva köpet (Transaktionsavgift).

FondrobotTotal avgiftFörvaltningsavgiftFondavgiftTransaktionsavgift
ca 0,3-0,4% av portföljens värde per år0,15-0,24%0,12-0,13%0,01-0,03%
ca 0,5% av portföljens värde per år0,35%max 0,15%Oklart, beror antagligen på din kontonivå
ca 0,9% av portföljens värde per år0,25-0,5%0,22-0,28%Oklart, verkar ingå i förvaltningsavgiften

Lysa är billigaste alternativet

Om vi tittar på jämförelsetabellen är Lysa det absolut billigaste alternativet. Själva förvaltningsavgiften är relativt jämförbar, men då ska man veta att för exempelvis Opti krävs det relativt stort sparande (flera miljoner) för att komma ned i lägre avgift, medan Lysas högsta avgift ändå är lägre. Avanza är enklare att jämföra eftersom de bara har en nivå, men där är själva transaktionsavgiften något oklar utifrån den informationen som presenteras på deras hemsida. 

Att fondavgiften skiljer sig något beror på lite olika saker. Dels så tar de olika företagen olika mycket i kommission när du handlar fonder. Det kan också vara att de har förhandlat till sig olika villkor själva vilket ger de bättre förutsättningar att erbjuda en lägre avgift. Utbudet spelar så klart också roll, där vissa fonder är dyrare än andra och det är inte helt jämförbart mellan alternativen. Opti investerar exempelvis i råvarufonder utöver aktie och räntefonder som Lysa bara har. 

Vad du investerar i med en fondrobot

Grunden för alla fondrobotar är att de investerar i olika fonder världen över. Varje fond har sedan olika inriktningar ex. småbolag, hållbarhet, energi. En fond handlar sedan även med olika typer av värdepapper såsom aktier, räntor, råvaror.

Om vi tittar på de olika alternativen kan vi se att det är relativt lika med hur de olika varianterna handlar med olika marknader, där fokus ändå är Sverige och USA. Själva innehaven är större fonder som i sig består av flera olika aktier.

Beroende på dina val kommer just din portfölj se olika ut hos de olika bolagen. Du kan ha en större eller mindre del aktier kontra andra investeringar, och också välja om du bara vill investera i hållbara aktier. 

Det som skiljer mellan de olika fondrobotarna är dels exakt vilka fonder de investerar i (men det är snarlikt) och sedan vilken typer av fonder de använder. Lysa investerar ex. bara i aktie och räntefonder medan Opti även använder sig av råvarufonder. Att just få tillgång till och investera i råvaru- och räntefonder är en anledning till att använda en fondrobot eftersom det är något man som privatsparare annars ofta inte gör. 

jämförelse av portföljer opti
Bild från Opti som visar hur de investerar i flera olika typer av tillgångar på ett sätt som skiljer sig mot en typisk blandfond och vanliga småsparare.

Fördelar och nackdelar med fondrobotar

Fondrobotar är såklart bara ett sätt att investera och det finns kritik mot att de egentligen bara är en extra avgift som inte ger någon direkt fördel. Men i slutändan kan det ändå vara ett bra alternativ för den som känner sig osäker, vill ha ett automatiskt sparande eller bara vill slippa hantera sina investeringar själv. 

Fördelar med fondobotar

Du behöver inte sätta dig in i hur man köper och säljer olika värdepapper, hur man ska fördela sina investeringar eller själv se över ditt konto. Allt sker automatiskt så du kan fokusera på annat.

Som vanlig småsparare landar man lätt i att bara investera i vanliga fonder eller specifika aktier på en marknad. Med en fondrobot får du en större diversifiering med allt från australiensiska aktier till sojabönor, som förhoppningsvis ska ge dig mindre svängningar i upp och nedgångar.

Nackdelar med fondobotar

På sätt och vis är en fondrobot en fond-i-fonder, där du betalar en extra avgift för att få marginell nytta mot att köpa blandfonder. Du får en större spridning som sagt, men om det ger en faktisk effekt är ifrågasättbart. Att ex. köpa ett par globala fonder till ett bättre pris med Savr ger antagligen liknande effekt till en lägre kostnad.

Köper du aktier så får du en årlig utdelning i många aktier vilket du inte får på samma sätt i en fondrobot. Du missar alltså en del av avkastningen i våra ögon, men det kräver ju samtidig mer tid och fokus om du vill sköta dina investeringar själv.

5/5

Billigast & bäst i test!

Lysa har den klart lägsta avgiften och samtidigt en väldigt hög kundnöjdhet. Det är enkelt och smidigt att investera och följa utvecklingen.