Hur många ISK kan man ha

Det finns ingen begränsning i hur många ISK konton du kan ha. Du kan ha ett eller hundra – det spelar ingen roll varken för skatten eller banken. Så det finns egentligen ingen nackdel med att ha flera isk. Snarare kan det vara en fördel om man vill få lägre kostnad eller bara bättre kontroll på sina pengar genom att dela upp det på flera konton och banker.

Varför skulle man vilja ha flera ISK konton? 

Det kan finnas många anledningar till att ha flera ISK. Nedan går vi igenom ett par saker som kan vara anledningar och något man kan fundera över för att få bättre kontroll på sitt sparande och minska sina kostnader.

Minska kostnaden med flera isk konton

En anledning till att ha flera isk konton är att man vill minska sina kostnader för courtage. Har du exempelvis ett konto hos Avanza idag så är du bunden att handla enligt ett avtal som kanske passar stora summor. Om du då samtidigt månadssparar i aktier eller fonder vill du hellre köpa för småbelopp varje månad och då kan du istället öppna ett konto hos Nordnet och få gratis courtage!

Fler tjänster med ISK på olika banker

En annan anledning kan vara att man vill dela upp sitt sparande på flera banker så att man får tillgång till fler tjänster. Exempelvis Nordnets tjänst Shareville behöver man vara medlem hos Nordnet för att få tillgång till, så då kan man lika gärna ha ett gratiskonto hos dem. Det kan också vara betryggande att veta att man inte har alla pengar på en bank om det drabbas av tekniska eller ekonomiska problem.

Dela upp olika sparande på olika konton

En tredje anledning till att ha många ISK är för att man har olika sparande på olika konton. Du kanske sparar tillsammans med din partner, till dina barn eller har ett långsiktigt och ett mer kortsiktigt sparande som du vill dela upp och ha koll på. Då kan du öppna flera ISK och ha lite pengar på varje. Du kan också ha olika strategier som du vill kunna jämföra, ex. investeringsbolag, utdelningsaktier eller amerikanska aktier. Då kan du enkelt dela upp pengar på flera konton och döpa dem till något som gör att du har koll.

Ingen skatt att flytta mellan ISK, däremot från KF till ISK

Enligt Avanza ska det inte vara någon kostnad från deras sida eller någon skatt när du flyttar pengar mellan ISK. Så du kan lätt ändra struktur eller flytta pengar för att få bättre koll. Det man däremot ska hålla koll på är när du flyttar pengar från en kapitalförsäkring eller en vanlig aktie- och fonddepå in till ditt ISK. Då kommer du beskattas eftersom det räknas som en försäljning skattemässigt.

Vi rekommenderar att öppna ett andra konto hos någon av de 2 vanligaste nätmäklarna – Avanza och Nordnet.

Har du i dagsläget ett konto hos Avanza – Öppna ett hos Nordnet.se och handlar courtagefritt upp till 80 000kr. Läs mer här.

Har du i dagsläget ett konto hos Nordnet – Öppna ett hos Avanza.se och handla courtagefritt upp till 50 000kr. Läs mer här.