Utländska aktier i ISK: Vad man ska tänka på

Att köpa utländska aktier i ett ISK är i grunden inga problem. Beroende på vilken bank du använder så kan du helt fritt välja vad för typ av aktier eller andra värdepapper du vill köpa. Eftersom banken kanske inte ger dig tillgång till att handla aktier på varenda marknad kan du såklart vara begränsad i exakt vilka aktier du kan köpa. Vill du ha amerikanska aktier i ISK är det antagligen inga problem, men om du vill ha en polsk aktie kanske de inte erbjuder handel för just den marknaden. Men investeringssparkonto i sig är aldrig ett egentligt problem för att äga utländska aktier.

Vad man bör tänka på med utländska aktier

Det finns dock ett par saker man ska tänka på när det kommer till köpa och äga utländska aktier i ISK. Det är dels kostnaden för att köpa utländska aktier, där banken både kan ta en annan courtageavgift samt en växlingsavgift, samt ev. skatt på utdelningar som kan vara lite trixig.

Du ska också tänka på att när du äger utländska aktier så får du också en valutaexponering som kan påverka din avkastning. Om växelkursen ändras under tiden du äger, ändras också värdet på dina pengar som du ser i svenska kronor.

Om ett bolag och deras utdelning betraktas som utländsk har inte att göra med vilken börs den är listad på utan var själva bolaget har sin skatterättsliga hemvist. Det har exempelvis varit en diskussion när Nordea flyttade sitt huvudkontor till Finland hur det skulle påverka utdelningen.

Ska man ha utländska aktier i ISK eller KF

Oavsett om du har investeringssparkonto eller kapitalförsäkring så betalar du ingen skatt på utdelningar eftersom ditt konto istället schablonbeskattas. Detta fungerar enkelt och automatiskt när det gäller svenska aktier och utdelning från dem. När du däremot får utdelning på utländska aktier så dras en källskatt direkt när utdelningen sker.

Utländska aktier i kapitalförsäkring

Om du har en kapitalförsäkring så kan nätmäklaren se till att du får tillbaka all skatt som betalats. Du slipper göra någonting, men det kan ta upp till två år innan du får tillbaka skatten. Hur dina övriga inkomster av kapital (ex. bolån) påverkar inte hur mycket du får tillbaka.

Utländska aktier i investeringssparkonto

Om du har ett ISK kan du få tillbaka din skatt redan nästa år. Din bank ska skicka kontrolluppgifter till skatteverket. Det som dock är klurigt är att om du har underskott av kapital (oftast har du det om du har bolån) så får du max tillbaka 500 kr. Du får alltså inte ha mer än 3333 kr i utdelning från utländska aktier om du har underskott av kapital för att det ska fungera bra med ISK och utländska aktiers utdelning. Har du däremot inget bolån och underskott av kapital fungerar det lika bra.

Så sammanfattningsvis; om du har tänkt att köpa utländska aktier med utdelning så är det lättare att ha en kapitalförsäkring. Om du inte har något bolån spelar det dock inte lika stor roll.

Köpa utländska aktier i ISK

Det finns som sagt några saker som skiljer sig när du köper utländska aktier mot svenska. Du bör dels kolla om det tillkommer några extra avgifter, i form av högre courtage eller administrativa avgifter. Det ser du oftast när du ska köpa i hur stor kostnaden blir jämfört med svenska aktier.

Växlingsavgifter och valutapåslag

Du bör också kolla vilken växlingsavgift som tillkommer. Avanza och Nordnet har ett valutapåslag på 0,25% när du handlar med utländska aktier. Bara genom att köpa och sälja en aktier har du alltså förlorat 0,5% på att växla pengarna fram och tillbaka. Det gör att en del av lönsamheten försvinner om du inte handlar långsiktigt. Handlar du mycket utländska aktier kan det vara värt att se om det finns möjlighet att ha ett valutakonto på din bank så pengarna inte växlas varje gång du köper eller säljer.

Valutaexponeringen påverkar din avkastning

Slutligen bör du också tänka på valutaexponeringen som du får genom att äga utländska aktier. Eftersom du äger aktien i den lokala valutan kommer upp och nedgångar i växelkursen påverka hur stor din avkastning blir. Har du tur blir det en dubbeleffekt där både aktien stiger i värde och även valutan, men det kan lika gärna gå åt andra hållet.

Amerikanska aktier i ISK

Om du vill köpa amerikanska aktier i ditt investeringssparkonto är det alltså inga problem att handla med dem. Courtaget är antagligen högre eftersom det är en annan marknadsplats och du kommer också betala en växlingsavgift på 0,25% både när du köper och säljer på ex. Avanza.

När du köper amerikanska aktier betalar du för dem i lokal valuta, du köper dem alltså i amerikanska dollar USD. Det gör att så länge du äger dem kommer värdet påverkas av växlingskursen mellan den svenska kronan (SEK) och dollarn (USD). Går växlingskursen upp så dollarn ökar i värde går också värdet på dina innehav upp lika mycket. Går värdet på dollarn ned går också värdet på dina aktier ned lika mycket.

Om dina amerikanska aktier ger utdelning kommer den föras över automatiskt till ditt konto precis som vanligt, men det kommer dras en källskatt. Om du kommer få tillbaka den beror på din bank, hur stor källskatten är

Den dag du säljer dina amerikanska aktier kommer du återigen betala ett courtage och en växlingsavgift för att växla tillbaka till svenska kronor. Vilken växlingskurs du får beror på priset den dagen (olika växlingstider beroende på bank).

Courtage på amerikanska aktier hos Avanza

Här ser du en överblick över courtage för att handla aktier på den amerikanska marknaden hos Avanza. Du kan läsa mer på deras sida som går igenom just hur du handlar med utländska aktier här.